אוריי אמר:

בע"ה אני יכתוב עוד הרבה קודים (ככל שיהיה לי הזמן) שיועילו לעזרת המשתמשים וכן פונקציות מעניינות…
@אוריי

מחכים…